Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt. "Niedokrwistości hemolityczne" na stronie: https://medicalupdate.pl/index.php/pl/nhem1

Tematyka szkolenia obejmuje:
● wiadomości wstępne dotyczące klasyfikacji laboratoryjnej i etiologicznej oraz algorytmy diagnostyczne niedokrwistości
● podstawy fizjologii krwinki czerwonej
● mechanizmy immunologiczne niszczenia krwinek czerwonych
● wrodzone defekty błony komórkowej i metabolizmu erytrocytów oraz struktury hemoglobiny prowadzące do hemolizy
● choroby z rozpadem krwinek na podłożu mikroangiopatycznym oraz
● nocną napadową hemoglobinurię

WYKŁADOWCA:

Tomasz Górski – mgr analityki medycznej, diagnosta laboratoryjny, nauczyciel akademicki, pracownik Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii), pasjonat cytomorfologii i cytometrii przepływowej, na co dzień zajmujący się diagnostyką hematologiczną zarówno pacjentów pediatrycznych, jak i osób dorosłych.

Wszystkie wykłady są w formie prezentacji z narracją wykładowcy. 

W PROGRAMIE:
1. Wstęp do diagnostyki niedokrwistości i rozważań o hemolizie
2.Niedokrwistości hemolityczne o podłożu immunologicznym
    2.1. Podstawy immunologii –limfocyty, przeciwciała i dopełniacz
    2.2. Podstawy immunohematologii
    2.3. Krótka opowieść o auto- i alloimmunizacji
3. Defekty błony komórkowej i cytoszkieletu krwinek czerwonych
    3.1. Fizjologia błony komórkowej erytrocytów
    3.2. Metody oceny błony komórkowej erytrocytów
    3.3 O przyczynach membranopatii
4. Defekty syntezy łańcuchów globiny
    4.1. Fizjologia hemoglobiny i diagnostyka defektów jej budowy
    4.2. Defekty ilościowe – talasemie
5. Defekty syntezy łańcuchów globiny. Zaburzenia jakościowe - hemoglobinopatie
6. Defekty enzymatyczne erytrocytów
    6.1. Podstawy metabolizmu krwinek czerwonych
    6.2. O problemach z „głodem i stresem” krwinek czerwonych
7. Hemoliza mikroangiopatyczna
    7.1. Zespół hemolityczno-mocznicowy
    7.2. Zakrzepowa plamica małopłytkowa
8. Nocna napadowa hemoglobinuria

UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMUJE DOSTĘP DO:

-wykładów w formie prezentacji z narracją wykładowcy,

-slajdów prezentacji

-materiałów szkoleniowych w formie pdf.

PUNKTY EDUKACYJNE:
Szkolenie będzie kończyło się testem i jest to szkolenie, za który diagności laboratoryjni otrzymują 25 PUNKTÓW edukacyjnych tzw. "twardych". Są to punkty, których według rozporządzenia, jako diagności musimy zebrać minimum 50 w ciągu 5 lat. ZAŚWIADCZENIA wysyłamy drogą mailową w ciągu 2 tygodni od zaliczenia testu i wypełnienia formularza "Zaświadczenie" na stronie szkolenia.

­