W dniach 26-27 kwietnia 2023r. w Poznaniu odbędzie się I edycja Targów Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO. W targach udział wezmą Wystawcy, którzy zaprezentują sprzęt i najnowocześniejsze rozwiązania dla laboratoriów medycznych, przemysłowych, analitycznych, biologicznych, spożywczych, środowiskowych, kosmetycznych i innych.
Podczas targów będzie można zapoznać się z ofertą między innymi:

 • mebli i wyposażenia dla laboratoriów,
 • szkła laboratoryjnego,
 • aparatury analitycznej, kontrolnej i pomiarowej,
 • sprzętu optycznego,
 • systemów informatycznych,
 • nowości technologicznych,
 • wag, odzieży i środków ochronnych,
 • sprzętu diagnostycznego,
 • aparatury i odczynników do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych, immunochemicznych, mikrobiologicznych,
 • instytutów naukowych i ośrodków badawczych,
 • jednostek certyfikujących.

 Targi LABS EXPO będą doskonałą okazją do zaprezentowania swojej oferty, wymiany poglądów i doświadczeń oraz nawiązywania nowych kontaktów. Targi odwiedzą osoby decyzyjne, ściśle związane z branżą laboratoryjną, zainteresowane ofertą Wystawców m.in. przedstawiciele laboratoriów, uczelni wyższych, działów kontroli jakości, placówek naukowo – badawczych czy działów R&D. Istotnym elementem targów będzie program merytoryczny i część edukacyjna.

Organizatorzy zaplanowali liczne konferencje, szkolenia i warsztaty kierowane do specjalistów z branży. W programie targów między innymi:

 • "Warsztaty Monitoring mikrobiologii i czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych cleanroom w praktyce";
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa "Choroby zakaźne - nowe wyzwania opieki zdrowotnej”
 • Sesja wykładowa "Interdyscyplinarna chemia - horyzonty zastosowania nauk chemicznych w innych obszarach nauki i techniki";
 • Sesja „Skuteczne zarządzanie laboratorium”
 • „Projektowanie laboratorium – kluczowe fazy procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem jakości powietrza w laboratorium"
 • Panel ekspercki dotyczący projektowania i pracy w pomieszczeniach typu Cleanroom

 

Rejestracja na targi: https://tobilet.pl/labs-expo.html

www.labsexpo.pl


targi

­