Środowisko Diagnostów Laboratoryjnych przybiera na sile i znaczeniu, czego dowodem są kolejne, zupełnie nowe tytuły wydawane specjalnie dla naszej grupy zawodowej. W ostatnim czasie ucieszył nas fakt powstania "Laboratorium Medycznego" - kwartalnika wydzielonego z wydawanego dotychczas "Laboratorium - Przeglądu Ogólnopolskiego" o bardzo uniwersalnym charakterze. Treść nowej pozycji skupiona ma być jednak na funkcjonowaniu, organizacji i pracy medycznych laboratoriów diagnostycznych. Nie zabraknie w nim wątków naukowych, ale i artykułów dotykających zagadnień czysto praktycznych.

Jak można przeczytać na stronie wydawcy, znaleźć mają się w nim między innymi recenzje najnowszych technik i technologii wykorzystywanych w laboratoriach oraz porady dotyczące efektywnego zarządzania placówką czy optymalizacji procesów. Pomóc w codziennej pracy pomóc nam mają również najważniejsze wiadomości z dziedziny prawa obejmującego działanie MLD, wraz z fachowymi interpretacjami wchodzących w życie przepisów. Może się to okazać bardzo cenne w aspekcie toczących się prac nad pierwszą nowelizacją Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej, którą uchwalono jeszcze w 2001 roku.

Radę Naukową czasopisma stanowią osoby związane z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w kraju, w tym z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach, Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Cała redakcja pochwalić się może stopniami doktorskimi bądź tytułami profesora z dziedzin medycyny laboratoryjnej, co przełożyć ma się na wartość merytoryczną publikowanych treści. Znajdują się w niej także osoby związane z Polskim Towarzystwem Diagnostyki Laboratoryjnej, Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych i znaczącymi centrami klinicznymi.

Wydawcą „Laboratorium Medycznego” jest firma Elamed Media Group, posiadająca już tytuły takie jak: "Ogólnopolski Przegląd Medyczny", "Na Ratunek", "Rehabilitacja w Praktyce", "Twój Przegląd Stomatologiczny", a dawniej również "Lekarz".

Pierwszy, darmowy egzemplarz czasopisma pobrać można ze strony www.lm.elamed.pl. Prenumerata jest płatna i kosztuje 126 złotych rocznie.

­