Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych zabrała długo oczekiwany głos w sprawie podwyżek dla wybranych zawodów medycznych. Samorząd, w swoim stanowisku, wyraża sprzeciw wobec pominięcia diagnostów w rozmowach prowadzonych z Ministerstwem Zdrowia. Przekazujemy Państwu treść oświadczenia, pod którym w imieniu Prezydium KIDL podpisała się Prezes Elżbieta Puacz oraz Sekretarz - Alina Niewiadomska.

Stanowisko PKRDL z dnia 12 lipca 2018 1

Na swojej stronie internetowej KIDL dodaje: „W opinii diagnostów laboratoryjnych Ministerstwo Zdrowia tworzy podziały i wprowadza różnice w zarobkach. Resort zawiera umowy tylko z określoną grupą społeczną powodując tym samym różnice w zarobkach przedstawicieli zawodów, którzy mają porównywalne wykształcenie, kompetencje i zakres obowiązków.” – zwracając jednocześnie na znaczne braki w kadrach laboratoriów i złą sytuację młodych absolwentów analityki medycznej na rynku pracy.

W imieniu społeczności Diagnostów.pl chcemy jednak zapytać, czy krajowa izba zamierza podjąć również inne działania w celu wyraźnego przedstawienia interesu naszej grupy zawodowej w tych negocjacjach oraz publicznej debacie? Zasadne wydaje się być także pytanie, czemu nasz samorząd odnosi się do „doniesień medialnych”, a nie wspomina o realnych, podejmowanych przez siebie działaniach w kontaktach z władzą? Chcielibyśmy wiedzieć o tym, co bezpośrednio przekłada się na lepszy byt diagnostów laboratoryjnych w Polsce.

­