Przedstawiamy kolejną prezentację kandydatury na prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Jest nam niezmiernie miło, że nasza strona cieszy się zaufaniem kandydatów. Zapraszamy zapoznania się z odpowiedziami na nasze pytania, jakie przesłała do nas Pani Danuta Kozłowska.

 

dkozlowska1. Proszę powiedzieć nam o swoim doświadczeniu zawodowym.

Jestem Diagnostą Laboratoryjnym. Doskonale znam realia ekonomiczne jakie nie są brane pod uwagę w planowaniu profilaktyki zdrowotnej dla naszych pacjentów, przez co ciągniemy się w ogonie Europy jeśli chodzi o realizację podstawowych zasad Ochrony Zdrowia. Wiem też jakie są potrzeby naszego środowiska. Dlatego składam propozycję mojej osoby jako kandydata na stanowisko Prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL).

Kończąc studia we Wrocławiu w 1981 tuż przed początkiem stanu wojennego, trudno było znaleźć pracę w laboratorium, mimo, że skończyłam farmację na kierunku analityka medyczna. Ze względu na sytuacje polityczną musiałam wyjechać ze swojego miasta uniwersyteckiego , gdzie miałam szanse pracy na Uczelni . Dopiero w 1982 roku, mogłam rozpocząć pracę w V klinicznym Szpitalu Wojskowym w Krakowie, jako jedyna asystentka, ponieważ pozostały personel stanowili Technicy Analityki Medycznej. 36 lat pracy i mamy całkiem inna strukturę kadrową. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej obroniłam w 1988. Miałam szczęście do dobrego szefa (dr Leszek Bergier), który szybko zachęcił mnie do kolejnego kroku i drugi stopień specjalizacji zdobyłam już w roku 1991.  Od 1999 rozpoczęłam pracę w Diagnostyce – kolejne wyzwanie. Współtworzyłam z moimi koleżankami i kolegami pierwsze duże laboratorium przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie. I tak pozostało do dziś. Przebyłam ścieżkę od Starszego Asystenta do Dyrektora ds. Medycznych. Swoja wiedzę zawodową poszerzałam o umiejętności zarządzania systemowego: dwuletnie studia podyplomowe z Zarządzania Zasobami Służby Zdrowia –2003-2004 certyfikat, następnie kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa- 2004 z certyfikatem bez egzaminu Państwowego czy ISO 9001- 2000 - Audytor wewnętrzny oraz uprawnienia Pełnomocnika i Audytora Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w Laboratoriach Medycznych PN-EN ISO 15189:2003 -2010.

Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie prowadzać szkolenia dla diagnostów pielęgniarek , ratowników i lekarzy.

Zawsze pociągała mnie praca społeczna i możliwość otwartej dyskusji na tematy zawodowo- naukowe. Dlatego aktywnie działam w Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej, zarówno obszarze regionalnym – Małopolski, początkowo jako Skarbnik, obecnie trzecią kadencje pełnię funkcję Przewodniczącej Krakowskiego oddziału PTDL . Przez dwie kadencje miałam zaszczyt pracować jako Skarbnik w składzie Zarządu Głównego PTDL i być współautorem takich dużych Wydarzeń jak 50-lecie PTDL (razem z koleżankami z Oddziału Świętokrzyskiego) oraz XIX Zjazdu PTDL w Krakowie w 2017 (tu z kolei z całym Zarządem oraz Koleżankami i Kolegami z Oddziału Małopolskiego). Kolegium Medycyny Laboratoryjnej również jest gronem, do którego mam przyjemność przynależeć. Obecnie zachwycam się praca ze Studentami , którzy działają już jako przyszli diagności

Byłam opiekunem specjalizacji dla wielu diagnostów , którzy już od dawna są specjalistami.

W miedzy czasie prowadzę życie rodzinne . Dzieci(córka i syn) dorośli już ludzie , wspaniała wnuczka i współautor moich sukcesów mąż , który ze zrozumieniem  akceptuje moje liczne aktywności pozarodzinne.

 

2. Czy jeśli zostanie Pani/Pan wybrana/y zrezygnuje Pani/Pan z dotychczasowej pracy zawodowej aby poświęcić cały swój czas na sprawy Samorządu?

Tak , złożyłam pismo u Pracodawcy , że będę całkowicie rezygnować  z obecnej  funkcji jeśli rozpoczęłabym pracę w Izbie jako Prezes .

3Czy ma Pani/Pan doświadczenie w pracy w naszym samorządzie, które byłoby pomocne w pełnieniu funkcji Prezesa?

Tak jak napisałam wcześniej przez dwie kadencje III i IV działałam  społecznie w ramach KRDL.  Nie tylko jako Skarbnik . Przez 1,5 roku w całej Polsce prowadziłam ćwiczenia  i wykłady z Kontroli Jakości pod opieką Pani Profesor  Mirosławy Pietruczuk  i Koleżanką Iwoną Radko  z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej ze Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu .Pracowałam nad uchwałą KRDL, dotycząca punktów edukacyjnych dla diagnostów , której Ministerstwo w ogóle nie zechciało wziąć pod uwagę . Z sukcesem pracowałam   w swoim Regionie z Panią dr Barbarą Maziarz jako przedstawiciele Regionalni – organizując spotkania ,konferencje,  obchody Dni Diagnosty. 

4.Jakie problemy naszego środowiska uważa Pani/Pan za kluczowe?

Brak pełnej komunikacji, wzajemnego zaufania , odczytywania wielu działań  zbyt ogólnie . Brak tez jednolitego stanowiska wobec prezentowania się na tle  innych grup zawodów medycznych  . Tak jak napisałam  w swojej prezentacji –ulotce. Po wymienieniu pielęgniarek, położnych, lekarzy , ratowników nikt nie wymienia diagnostów –czas zawalczyć o rozpoznawalność.

Zakończenie perturbacji z wprowadzeniem zapisów nowej ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej

Bycie w mniejszości   ze względu na poglądy na niektóre tematy, w śród przedstawicieli naszego Samorządu , nie pozwoliło mi do końca prezentować  innych ścieżek , które uważałam za ciekawe , konsolidujące nasze środowisko.

Ale tez pełnienie funkcji Skarbnika pozwoliło mi na poczynienie obserwacji , które mogłabym wykorzystać w dalszym działaniu.

5. W jaki sposób chce Pani/Pan je rozwiązać?

Przede wszystkim widzę konieczność :

  • konsolidacji działań w obszarze administracyjnym- zakończenia prac i dyskusji nad Ustawą o Diagnostyce Laboratoryjnej
  • równego traktowania zawodów medycznych pod kątem ekonomicznym i edukacyjnym mocnego wsparcia dofinansowującego dokształcanie zawodowe Diagnostów
  • aktywnej promocji wspólnych przepisów organizujących naszą pracę w laboratorium jako pełnego systemu  laboratoryjnego, potwierdzającego wysoką jakość wykonywanych badań
  • mocnego stawiania na rozwój młodych kadr
  • budowy regionalnych ośrodków, jako baz umożliwiających dokształcanie zawodowe młodym kobietom, matkom
  • pokazywanie naszego rozwoju oraz potrzeb i dylematów, w środowisku międzynarodowym
  • silnej współpracy z innymi środowiskami medycznymi

Stawiam na zespół ludzi tylko wtedy są efekty działania.

6. Czy uważa Pani/Pan, zgodnie z dotychczasową polityka KIDL, że Izba nie powinna włączać się w spory dotyczące wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych?

Izba powinna wykazywać niezbędność tego zawodu w Służbie Zdrowia  . Pokazywać dane i opracowania , które pokazywałyby rangę tego zawodu . Uznanie nas jako partnerów lekarzy.  Byłoby  to koronnym argumentem do ustalenia stawek na identycznym poziomie - takimi  jaki mają lekarze  . Takimi opracowaniami Izba obecnie nie dysponuje .

7. Jaki jest Pani/Pan stosunek do outsourcingu Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych?

System ekonomicznych rozwiązań w Służbie Zdrowia od momentu  reformy po dziś dzień nie ma pełnego planu jak i w którym kierunku miałaby  rozwijać  się Diagnostyka laboratoryjna . Skutkiem tego od lat jest rozliczanie badań laboratoryjnych w procedurach medycznych . Nie ma odpowiednich zestawień , które pomagałyby szpitalom wychodzić z długów , które wywołał tenże System .  Outsourcing  okazał się narzędziem , które pomogło na bieżące rozwiązanie bardzo trudnych sytuacji ekonomicznych szpitali , aby w ogóle laboratorium mogło funkcjonować i wykonywać pełen panel badań dla pacjentów , na sprzęcie wysokiej jakości.  Z doświadczenia wiem ,że tam gdzie jest prawidłowe zarządzanie jest sukces.

Nie ma outsourcingu , który byłby realizowany ze szkodą dla którekolwiek ze stron , a szczególnie dla pacjentów .

 Nic nie stoi na przeszkodzie aby poszukiwać innych rozwiązań z zachowaniem ciągłości realizacji wykonywania badań dla pacjentów.

8. Do tej pory Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych składała się w przeważającej większości z osób u szczytu swojej kariery zawodowej. Co uważa Pani/Pan o dopuszczeniu do tych funkcji osób młodszych?

Jestem zwolennikiem zespołów ludzi , którzy aktywnie działają , wiek nie jest czasami ważny , ale z przyjemnością głosowałam  za utworzeniem w KRDL grupy  przedstawicieli Młodych Diagnostów i rozwijałbym to dalej . Chętnie widziałbym wokół siebie ludzi zdeklarowanie aktywnych i młodych .

9. Czego Pani/Pana zdaniem zabrakło w upływającej kadencji?

Konsolidacji , aktywności , obiektywizmu . Tak jak napisałam w ulotce , którą zaprezentuję :

„…Normalnie też i po ludzku zależy mi na polepszeniu komunikacji miedzy nami.

Dlaczego było nas tak mało na zebraniach wyborczych? Mamy liczne obowiązki w pracy, całodobowa obsada, a jest przecież też rodzina. Dlatego uważam, że na V Zjeździe powinniśmy ustalić ścieżkę internetowego wyboru delegatów, tak, aby każdy czuł, że bierze czynny udział.

…… To wszystko są propozycje do podjęcia dyskusji a potem decyzji. To moje obserwacje, a jeśli dołożę do nich Wasze postulaty i oczekiwania, a więc to co Państwo chcecie zrealizować ze mną w tej kadencji, myślę, że za cztery lata będziemy w zupełnie innym miejscu.

Dziękujemy za przesłane odpowiedzi!