Przedstawiamy kolejną prezentację kandydatury na prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Jest nam niezmiernie miło, że nasza strona cieszy się zaufaniem kandydatów. Zapraszamy zapoznania się z odpowiedziami na nasze pytania, jakie przesłała do nas Pani Alina Niewiadomska.

 

IMG 96351. Proszę powiedzieć nam o swoim doświadczeniu zawodowym.

Jestem diagnostą laboratoryjnym z wyboru i moim kierunkiem studiów była właśnie Analityka na Oddziale Analityki Medycznej Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi.Pracę podjęłam w nowotworzonym laboratorium Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.Unikatowy 950 łóżkowy szpital łączący opiekę nad kobietami w ciąży, opiekę nad wcześniakami i noworodkami do pełnoprofilowego szpitala pediatrycznego z uznaną kliniką kardiochirurgii prof. Molla. Przeszłam wszystkie szczeble rozwoju od młodszego asystenta, kierownika pracowni, pełnomocnika ds. jakości do kierownika laboratorium Instytutu CZMP. Moim obszarem zainteresowania jest kontrola jakości i systemy zarządzania jakością, aczkolwiek zajmowałam się też pracownią diagnostyki wad wrodzonych. Jestem specjalistą diagnostyki laboratoryjnej. Będąc ,,zwykłym” diagnostą wyjeżdżam na kongresy i konferencje z własnymi doniesieniami w formie plakatu: Stambuł, Paryż, Porto- preanalityka , czy światowy kongres onkologiczny w Zakopanem. Zatem można z poziomu laboratorium rutynowego podjąć trud rozwoju naukowego i mieć z tego frajdę spotkania się z prof. Guderem (Porto) czy przypadkiem wybrać się na tę samą wycieczkę i obiad zjeść przy jednym stoliku z prof.Westgardem – dla nas ,,jakościowców” absolutne guru (Stambuł). Mam też publikacje, jestem na finiszu przewodu doktorskiego, którego obronę wyznaczoną miałam w listopadzie br. ze względu na obciążenie pracą na dwóch etatach (laboratorium i KIDL) przełożyłam na marzec 2019r.Przewodniczę też powołanemu w instytucie zespołowi POCT. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzystuję w pracy w Zespole Wizytatorów KRDL oraz w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji ds. zdarzeń medycznych, której jestem członkiem. Ukończyłam podyplomowe studia z Zarządzania Firmą Medyczną a także jako jedna z pierwszych roczników kurs Auditora PCA. Jestem kierownikiem specjalizacji .Uczestniczę jako wykładowca w module podsumowującym w ramach specjalizacji :odrębności pediatryczne w diagnostyce lab., prelekcjach, wykładach.

2. Czy jeśli zostanie Pani/Pan wybrana/y zrezygnuje Pani/Pan z dotychczasowej pracy zawodowej aby poświęcić cały swój czas na sprawy Samorządu?

Jest to oczywiste, że podejmę się tylko działalności na rzecz naszego środowiska. Całą swą energię i czas poświęcę na rzecz dobra zawodu diagnosty laboratoryjnego.

3Czy ma Pani/Pan doświadczenie w pracy w naszym samorządzie, które byłoby pomocne w pełnieniu funkcji Prezesa?

Członkiem KRDL – przedstawicielem woj. łódzkiego byłam przez ostatnie 2 kadencje. W IV kadencji KRDL powierzyła mi w od września 2016 r funkcję Sekretarza, którą pełnię do tej pory. Dodatkowo jestem członkiem Komisji Etyki oraz Zespołu do opracowania wytycznych do transportu materiału biologicznego do badań. Opiniowałam wiele aktów prawnych.
Podczas obu kadencji aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach oddziału łódzkiego NFZ. Jako Sekretarz KRDL uczestniczyłam w wielu spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia i Sejmie jak również w wielu spotkaniach z diagnostami laboratoryjnymi, studentami i młodymi diagnostami.
Poprzez pracę w Zespole Wizytatorów wiem jak wygląda praca w innych laboratoriach w kraju a nie tylko w moim.
Przez wiele lat mam wypracowane bardzo dobre kontakty i współpracę z władzami Wydziału Farmaceutycznego i Oddziału Medycyny Laboratoryjnej UM w Łodzi. Skutecznie walczyłam o utrzymanie medycznego laboratorium diagnostycznego w strukturze nowo powstałego CKD UM w Łodzi, wbrew pierwotnej decyzji władz uczelni o oddaniu laboratorium firmie zewnętrznej.
Przez 5 kadencji jestem w ścisłym Prezydium a od nowej kadencji jestem Przewodniczącą oddz. Łódzkiego PTDL – dzięki czemu łatwiej jest nam integrować środowisko diagnostów laboratoryjnych w naszym województwie.
Jestem osobą dialogu i konstruktywnego działania.

4.Jakie problemy naszego środowiska uważa Pani/Pan za kluczowe?

Brak jedności w naszym środowisku. Występują podziały ze względu na miejsce pracy, wykształcenie (przyrodnicze i medyczne), posiadane specjalizacje (serolodzy, analitycy, mikrobiolodzy czy genetycy). Widoczny jest brak poczucia więzi i wspólnoty zawodowej. Wszyscy jesteśmy diagnostami laboratoryjnymi!
Musimy wesprzeć młodych diagnostów laboratoryjnych wchodzących do zawodu poprzez starania o wzrost wynagrodzenia dla naszej grupy zawodowej oraz finasowanie specjalizacji z budżetu państwa.
Ponadto potrzebna nam jest aktualizacja regulacji prawnych poprzez nowelizacje ustawy o diagnostyce laboratoryjnej czy tez innych aktów prawnych jak ustawa o minimalnych wynagrodzeniach czy tez o działalności leczniczej.
Działania w zakresie utworzenia rejestru badań laboratoryjnych, wyceny badań i ostatecznie ich bezpośredniej kontraktacji. Ponadto jako diagności laboratoryjni powinniśmy dołożyć starań by wprowadzono pakiety badań profilaktycznych oddzielnie finansowanych, jako badań przesiewowych w kierunku chorób cywilizacyjnych.

5. W jaki sposób chce Pani/Pan je rozwiązać?

Moim hasłem jest : Wybierz jedność i zgodę – razem możemy więcej

Nasz samorząd potrzebuje zmian- ale powinniśmy je zacząć od siebie. Jesteśmy zbyt  wycofani i stąd  mała rozpoznawalność naszego zawodu. Potrzebna jest zgoda, która buduje a nie rujnuje, dlatego będę dążyć do  zjednoczenia naszego środowiska. Pragnę by diagności laboratoryjni z dumą mówili o swojej pracy, czuli się docenieni i godnie wynagrodzeni. Jestem zwolennikiem pracy zespołowej z ważna  rolą lidera  - poprzez dzielenie zadań ale i wymaganie ich realizacji.

W najbliższym czasie skoncentruję się głównie na:

  • monitowaniu nowelizacji Ustawy już o medycynie laboratoryjnej, realizowanej przez ministerstwo zdrowia
  • bezpłatnych specjalizacji dla diagnostów na wzór lekarzy
  • przygotowaniu aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy, czyli m. in.: rozporządzeń o obciążeniach pracą w poszczególnych profilach laboratoriów, uzyskiwania tytułu specjalistów przez diagnostów laboratoryjnych a także zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu.

Podejmę także współpracę z samorządami terytorialnymi aby:

  • tworzyć programy pomocy finansowej dla młodych diagnostów rozpoczynających pracę w województwach o niedoborach kadrowych.
  • walczyć dla młodych diagnostów o stypendia celowane, mieszkania socjalne lub dofinansowania do jego wynajmu.

Będę dążyć do utworzenia funduszu socjalnego KIDL i zapewnieniem wsparcia finansowego młodym diagnostom, którzy chcą robić specjalizację, a także osobom w trudnej sytuacji życiowej.

6. Czy uważa Pani/Pan, zgodnie z dotychczasową polityka KIDL, że Izba nie powinna włączać się w spory dotyczące wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych?

Samorząd zawodowy zgodnie z obowiązującym prawem nie powinien inicjować sporów w sprawie wynagrodzeń. Może natomiast wspierać inicjatywy diagnostów laboratoryjnych, zarówno lokalne jak i ogólnokrajowe, mające na celu uzyskanie godnego wynagrodzenia za nasza odpowiedzialną pracę. Obiecuję, że to wsparcie będzie zdecydowane, widoczne i słyszalne.

7. Jaki jest Pani/Pan stosunek do outsourcingu Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych?

Jestem za utrzymaniem MLD w strukturach szpitali. Zacznijmy od podmiotów działających jako szpitale sieciowe. Dobrze zarządzane laboratorium nie przynosi strat dla jednostki, ale generuje zyski dla swojego szpitala czy przychodni.

Laboratoria szpitalne  tak naprawdę stanowią dla nas bazę szkoleniową. To bardzo ważne miejsca do odbywania staży specjalizacyjnych i praktycznej nauki zawodu studentów analityki medycznej czy też młodych lekarzy i studentów wydziału lekarskiego. Utrata tych miejsc skutkuje dodatkowymi obciążeniami dla diagnostów, którzy muszą jeździć po całym kraju aby odbyć obowiązkowe staże specjalizacyjne a to przecież dla nich dodatkowe wysokie koszty.

8. Do tej pory Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych składała się w przeważającej większości z osób u szczytu swojej kariery zawodowej. Co uważa Pani/Pan o dopuszczeniu do tych funkcji osób młodszych?

Jestem zdeklarowanym zwolennikiem łączenia wiedzy i doświadczenia z zapałem młodości. Jestem pewna, że nowa KRDL składająca się z osób w różnym wieku  i różnych specjalności  będzie mogła lepiej rozpoznać problemy diagnostów i diagnostyki, a co za tym idzie lepiej je rozwiązywać.

9. Czego Pani/Pana zdaniem zabrakło w upływającej kadencji?

Jak wspomniałam, brakuje jedności i zgody co pogłębia podziały wśród diagnostów Zaangażowania całego środowiska w  ważne sprawy dotyczące: określenia roli diagnosty w procesie opieki nad pacjentem i profilaktyki,  czy też zabrakło wysokiej frekwencji  w wyborach delegatów na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych.

Prywatnie:Razem z mężem jesteśmy bardzo zajętymi ludźmi, ale z pasją wykonujemy swoje zawody. Synowie Marcin i Miłosz – fajni goście!

 Kocham góry, narty, ale też dobrą książkę i  muzykę np.filmową Enrico Morricone. Lubię adrenalinę,  dlatego staram się przynajmniej raz na 2-3 lata skoczyć w tandemie ze spadochronem,lubię też szybką  jazdę samochodem (jeżeli jest to możliwe), relaksuje mnie.

Dziękujemy za przesłane odpowiedzi!

 

 

­