Obraz1Szanowni Państwo,
Już za kilka dni odbędą się w Warszawie wybory do organów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Decyzje delegatów stanowić będą o losie diagnostów laboratoryjnych przez najbliższe 4 lata i wytyczą kierunek działań dla całego naszego środowiska. Ja ze swojej strony proszę Państwa o poparcie mojej kandydatury do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z Województwa Mazowieckiego.

Jako diagnosta laboratoryjny związany jestem z Zarządem Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, w którym biorę czynny udział w działaniu na rzecz diagnostów laboratoryjnych oraz innych pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych, w tym techników analityki medycznej. Od roku prowadzę zarejestrowaną działalność lobbingową w Sejmie na rzecz zmian w aktach prawnych, dążąc do wzmocnienia prestiżu i poprawy funkcjonowania naszego zawodu w systemie ochrony zdrowia m. in. w zakresie zmian legislacyjnych. Zabierałem głos na posiedzeniach Sejmowych i Senackich Komisji Zdrowia, gdy była procedowana między innymi Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz Ustawa o medycynie laboratoryjnej. Jestem autorem i współautorem wielu petycji, wniosków do Sejmu oraz do Ministerstwa Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, a nawet Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W moim dorobku są również publikacje naukowe dotyczące regulacji prawnych dotyczących diagnostyki laboratoryjnej. Raz jeszcze proszę o poparcie mojej kandydatury.
                                                                                                                                                                                                     Szymon Walter de Walthoffen

­