Obraz2Monika Pintal-Ślimak
Ukończyłam Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ponadto ukończyłam Master of Business Administration w ochronie zdrowia Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Aktualnie oczekuję na recenzję dysertacji i wyznaczenie terminu obrony rozprawy doktorskiej, której tematem są wskaźniki jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych użyteczne w ochronie zdrowia.


Od 22 lat pracuję jako diagnosta laboratoryjny. Znam tę pracę i występujące problemy z perspektywy sektora publicznego i prywatnego. Aktywność zawodową rozpoczęłam w sektorze niepublicznym, w laboratorium sieciowym, a od 2008 roku pracuję w sektorze publicznym w Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach, gdzie przeszłam wszystkie szczeble rozwoju zawodowego, od asystenta do Kierownika Medycznego Laboratorium Diagnostycznego.
Z dumą mogę powiedzieć, że zarządzam certyfikowanym laboratorium, posiadającym wysoko wykwalifikowanych specjalistów, doskonale współpracujących z kadrą medyczną szpitala. Jest to również laboratorium wpisane na listę LabCovid.
Z momentem wybuchu pandemii, podjęłam dodatkowo pracę w laboratorium covidowy.
Samodoskonalenie zawodowe łączę ze wspomaganiem innych diagnostów. Po pierwsze poprzez dzielenie się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem jako kierownik specjalizacji, po drugie pracując w firmie szkoleniowej organizującej szkolenia dla sektora ochrony zdrowia, w tym diagnostów laboratoryjnych.
Jestem audytorem Polskiego Centrum Badań i Akredytacji na normy ISO 9001:2005 i ISO 15189.
Ukończyłam kurs kandydatów na członka Rad Nadzorczych z udziałem mienia skarbu państwa.
W samorządzie zawodowym diagnostów laboratoryjnych pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej KIDL. Czynnie też wspieram Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych w jego działaniach.
Celem moich działań w Samorządzie Zawodowym oraz w Związku Zawodowym jest dążenie do budowania silnej pozycji medycyny laboratoryjnej w systemie ochrony zdrowia, wpływanie na wzrost rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego tak, by stał się faktycznie samodzielnym zawodem.
Prywatnie o sobie.
Mam 46 lat, jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki samodzielnych dzieci.
Mieszkam w Bielsku-Białej. Uwielbiam zwierzęta, podróże i Włochy.
Będę wdzięczna za poparcie mojej kandydatury na funkcję Prezesa Krajowej rady Diagnostów Laboratoryjnych.

­