FB IMG 1670796139882Nazywam się Mateusz Józef Chmielarz i chciałbym przestawić Wam swoją kandydaturę do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w ramach Młodych Diagnostów. Mam 28 lat i ukończyłem studia na kierunku analityka medyczna na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W trakcie studiów aktywnie włączałem się w funkcjonowanie struktur studentów analityki medycznej i reprezentowałem to środowisko w ramach Samorządu Studentów UMW oraz organizacji Forum Dolnośląskich Analityków, a późniejszego Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych. W ramach ogólnopolskich debat studentów przejęliśmy wraz z Konradem Grzeszczakiem postulat ujednolicenia nazw wszystkich organizacji studenckich studentów kierunku analityka medyczna. Ten proces właśnie w tym roku dobiega końca poprzez zmianę nazwy ostatniej organizacji studenckiej. Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę jako diagnosta laboratoryjny w Zakładzie Patomorfologii szpitala powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim oraz w komercyjnym laboratorium, a także kontynuuję naukę w ramach studiów magisterskich na kierunku zarządzanie. Obecnie sprawuję również funkcję sekretarza Terenowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii. W ramach swojej działalności w strukturach Rady, a w szczególności reprezentant Młodych Diagnostów chciałbym przyjąć poniższe postulaty:

  • rozwój współpracy z organizacjami studenckimi,
  • pomoc w organizacji akcji profilaktycznych i promocyjnych organizowanych przez organizacje studenckie,
  • opieka nad studentami w ośrodkach akademickich tworzących kierunek analityki medycznej,
  • postulowanie dodatkowych posiedzeń Rady w okresach natężonego przyznawania Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego,
  • utworzenie w ramach Izby funduszu promocyjnego wraz z ogłoszeniem konkursów na dofinansowanie działalności diagnostów laboratoryjnych mających na celu promowanie zawodu,
  • rozwijanie projektów szkoleniowych dla diagnostów dofinansowywanych ze środków unijnych, krajowych oraz Izby aby możliwie jak największa część kształcenia ciągłego diagnostów była bezpłatna,
  • nowelizacje przepisów dotyczących badań histopatologicznych w celu harmonizacji działań diagnostów laboratoryjnych,
  • dążenie do uregulowania pracy diagnostów laboratoryjnych w laboratoriach weterynaryjnych,
  • wyodrębnienie świadczenia porady diagnostycznej oraz sprawowania opieki diagnostycznej, 
  • zmiana projektowanej nowelizacji Prawa Farmaceutycznego w zakresie Głównego Inspektoratu Medycyny Laboratoryjnej.
­