Na rynku wydawniczym ukazała się właśnie książka „Genetyka i epigenetyka komórek somatycznych”. Pozycja adresowana jest do diagnostów laboratoryjnych, studentów i absolwentów biotechnologii, diagnostyki medycznej oraz lekarzy różnych specjalności.
Publikacja składa się z VI odrębnych części:
• Część I „Informacja genetyczna, replikacja, proliferacja komórek”
• Część II „Ekspresja informacji genetycznej, różnicowanie”
• Część III „Uszkodzenia DNA, odpowiedź komórki na uszkodzenie, naprawa uszkodzeń DNA, mutacje”
• Część IV „Stres komórkowy”
• Część V „Tworzenie systemu odporności”
• Część VI „Nowotwory”

Książka zawiera ponad 260 autorskich rycin oraz liczne tabele. Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.czelej.com.pl

Wydawca: Wydawnictwo Czelej

­