Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO” lub „Rozporządzenie”) ma zasięg ogólny, wiąże w całości co do wszystkich zawartych w nim postanowień i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Gdzie się podział temat nowelizacji Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej? Przepadł, razem z kilkoma wiceministrami po ogłoszeniu w styczniu rekonstrukcji rządu. Ostatnie posiedzenie odbyło się w lutym, a wszystkie kolejne – choć zaplanowane – nie doszły do skutku. Dlaczego tak się stało?

Los nowelizacji ustawy o diagnostyce laboratoryjnej był w ostatnim czasie niepewny, ale jeszcze nie przesądzony. Dopiero niedawno w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia ukazało się zarządzenie, uchylające wcześniejsze, powołujące zespół ds. opracowania projektu ustawy. Ta decyzja ministra oficjalnie rozwiązała grupę ekspertów, która miała zaproponować nowe brzmienie przepisów, regulujących całą sferę diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

Niedługo po opublikowaniu raportu dotyczącego funkcjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych, Najwyższa Izba Kontroli skupiła swoje zainteresowanie na badaniach genetycznych - aktualnie jednej z najprężniej rozwijających się gałęzi diagnostyki. Kontrolerzy NIK zwracają uwagę, że dziedzina ta przypomina w Polsce "dziki zachód". Spowodowane jest to brakiem jakichkolwiek konwencji prawnych dotyczących wyżej wymienionego obszaru.

Jakiś czas temu na łamach portalu Diagności.pl opisaliśmy Państwu stan prac (a właściwie zwróciliśmy uwagę na ich brak) nad projektem nowej Ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej. W związku z obawami o stan i przebieg tworzenia nowelizacji, skierowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia zapytanie. Odpowiedź jest, w naszej własnej ocenie, druzgocząca dla całego środowiska diagnostów laboratoryjnych w Polsce.

­