Szkolenie ma na celu przybliżenie i wyjaśnienie najczęstszych problemów z jakimi spotykają się diagności i lekarze przy diagnozowaniu chorób autoimmunologicznych Szkolenie poprowadzi dr n.med. Katarzyna Fischer - kierownik Laboratorium Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych I Geriatrii SPSK Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W programie:

  1.  Wprowadzenie do diagnostyki chorób autoimmunizacyjnych.
  2.  Przeciwciała przeciwjądrowe w praktyce reumatologicznej.
  3.  Zespół antyfosfolipidowy – aspekty kliniczne i laboratoryjne.
  4.  Przeciwciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych w praktyce klinicznej - rekomendacje 2018.
  5.  Reumatoidalne zapalenie stawów – patogeneza, obraz kliniczny i diagnostyka.
  6.  Miopatie zapalne, w tym miopatia postatynowa

Punkty edukacyjne:

Szkolenie będzie kończyło się testem i jest to szkolenie, za który diagności laboratoryjni otrzymują 7 punktów edukacyjnych tzw. "twardych". Są to punkty, których według rozporządzenia, jako diagności musimy zebrać minimum 50 w ciągu 5 lat.

Szczegóły szkolenia:

Data wydarzenia: 22 września 2018 (sobota)
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa
Wydawanie pakietów konferencyjnych: 9:00-10:00
Wykłady: 10:00-16:00
Koszt uczestnictwa: 
130 zł (netto) - uczestnicy, których udział opłacony zostanie ze środków publicznych (zwolnienie z VAT) - konieczne jest przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia

159,90 zł (130 zł+23% VAT) - pozostali uczestnicy

Każdy uczestnik otrzymuje pakiet szkoleniowy w skład, którego wchodzą: identyfikator, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przybory piśmiennicze. W trakcie całego szkolenia dostępny będzie słodki poczęstunek oraz ciepłe i zimne napoje. 

Informacje i zapisy - www.medicalupdate.pl

­